logo
0

GreenSwan GS Mamatest 10 tehotenský test 2 ks

  • GS Mamatest
AKCIA SKLADOM
K tomuto produktu sa už NEvzťahujú ďalšie akcie (napr. Poštovné zadarmo)
Akcie a zľavy k tomuto produktu?
Chcem dosávať informácie o akciách a zľavách:
Email:
POPIS
GS Mamatest využíva kombináciu protilátok zahrňujúcich monoklonálne hCG protilátky selektívne zamerané na zvýšené hladiny hCG. 244. Tehotenský test sa vykonáva ponorením absorbujúceho konca prúžku do nádobky s močom. Získaný výsledok sa odčíta podľa vytvorených farebných línií.

ZLOŽENIE
Monoklonálne protilátky proti hCG

AKO POUŽÍVAŤ
- Odoberte moč do suchej čistej nádobky.
- Vyberte prúžok z ochrannej fólie a časť prúžku označenú šípkami ponorte do moču. Prúžok držte zvisle v moči aspoň 10-15 sekúnd. Prúžok neponárajte pod vyznačenú maximálnu líniu (MAX) na testovacom prúžku.
- Vyberte prúžok z moču, položte ho na vodorovnú nenasiakavou podložku a začnite merať čas.
- Akonáhle test začne prebiehať, uvidíte postupnú tvorbu farebných línií pri pohybe moču prúžkom. Najskôr je to testovacia línia v oblasti označenej (T) a potom kontrolná línia v oblasti (C).
- Výsledok odčítajte do 3 minút. Ak sa do tej doby žiadna farebná línia neobjaví, počkajte ešte o 1 minútu dlhšie. Niektoré pozitívne výsledky sa môžu objaviť naopak o niečo skôr, a to v závislosti od koncentrácie hCG.

Po 10 minútach už výsledok v žiadnom prípade neodčítavajte, nie je možné ho považovať za preukázateľný.

Odčítanie a interpretácia výsledkov:

ste tehotná
Objaví sa dve zreteľne vyfarbené línie (viď obr. 2). Jedna línia by mala byť v kontrolnej oblasti (C) a druhá v testovacej oblasti (T). Testovacia línia môže byť slabšia ako kontrolná, a to v prípade, že množstvo hCG vo Vašom moči je zatiaľ nízke.

nie ste tehotná
Jedna farebná línia sa objaví v kontrolnej oblasti (C). V testovacej oblasti (T) sa neobjaví žiadna línia (viď obr. 2).

neplatný výsledok
Výsledok je neplatný, ak sa neobjaví žiadna farebná línia v kontrolnej oblasti (C),
aj keď sa môže objaviť línia v testovacej oblasti (T) (viď obr. 2). Odporúčame test zopakovať s novým testovacím prúžkom.

BALENIE
2 ks

UPOZORNENIE
Skladujte test na suchom mieste pri teplote 2-30 ° C. Neskladujte v mraziacom priestore. Skladujte test mimo dosahu detí. Nepoužívajte test, pokiaľ bola porušená ochranná fólia. Neotvárajte ochrannú fóliu testu, kým nemáte pripravené všetko k vykonaniu testu. Nepoužívajte test opakovane a po uplynutí dátumu spotreby vyznačeného na obale. Použité testy zlikvidujte s domácim odpadom. In vitro diagnostikum určené na samotestovanie. Neužívať vnútorne.

ĎALŠIE OZNÁMENIE
V našej ponuke nájdete tiež ďalšie tehotenské testy .
GS Mamatest