logo
0
 
500ml
* 8.24 €
0/00
* 4.32 €
0/33
* 5.02 €
0/43
* 4.32 €
0/45
* 4.07 €
0/65
* 4.24 €
0/66
* 4.72 €
0/88
* 4.5 €
10/0 Lightest Blond
* 5.04 €
10/16
* 4.52 €
10/38
* 4.72 €
10/65
* 4.84 €
10/8
* 4.07 €
12/0
* 4.12 €
12/1
* 4.08 €
12/61
* 4.69 €
12/7
* 5.44 €
12/81
* 5.12 €
12/89
* 5.04 €
2/0
* 4.12 €
2/8
* 4.28 €
3/0 Dark Brunette
* 4.69 €
3/6 Dark Brunette Violet
* 4.92 €
4/65
* 4.44 €
4/71
* 5.26 €
4/75 Medium Brunette Brown Red
* 4.28 €
4/77
* 4.28 €
5/07 Light Brunette Natural Brown
* 4.32 €
5/37 Light Brunette Gold Brown
* 4.32 €
5/5
* 4.21 €
5/65
* 3.98 €
5/74
* 3.91 €
5/75
* 4.52 €
5/77
* 4.43 €
6/0
* 4.12 €
6/07
* 4.12 €
6/1
* 4.69 €
6/3
* 4.07 €
6/4
* 4.03 €
6/41
* 3.92 €
6/44
* 4.24 €
6/56
* 4.21 €
6/7
* 5.26 €
6/71 Dark Blond Brown Ash
* 4.75 €
6/73
* 5.28 €
6/77 Dark Blond Intense Brown
* 4.28 €
6/81
* 4.12 €
7/0
* 4.12 €
7/07 Medium Blond Natural Brown
* 4.91 €
7/17
* 4.15 €
7/34 Medium Blond Gold Copper
* 4.69 €
7/37
* 4.32 €
7/38
* 4.79 €
7/4
* 4.2 €
7/41
* 4.72 €
7/46
* 4.68 €
7/7 Medium Blond Brown
* 4.73 €
7/71 Medium Blond Brown Ash
* 4.28 €
7/73
* 4.73 €
7/77
* 4.08 €
7/89
* 4.91 €
8/0
* 5.04 €
8/07
* 4.24 €
8/1
* 4.07 €
8/3
* 4.28 €
8/38
* 4.69 €
8/4 Light Blond Copper
* 4.52 €
8/41
* 4.32 €
8/43 Light Blond Copper Gold
* 4.91 €
8/44
* 4.32 €
8/45
* 4.12 €
8/7
* 4.24 €
8/71 Light Blond Brown Ash
* 5.03 €
8/73 Light Blond Brown Gold
* 4.9 €
8/81
* 4.36 €
8/96 Light Blond Cendre Violet
* 4.12 €
9/1
* 4.07 €
9/16
* 4.69 €
9/38
* 5.05 €
9/65
* 4.9 €
9/7
* 4.12 €
9/79
* 4.15 €
9/96 Very Light Blond Cendre Violet
* 5.02 €
12%
* 6.66 €
3%
* 6.78 €
6%
* 7.37 €
9%
* 7.15 €
200ml
* 8.21 €
180ml
* 6.08 €
250ml
* 7.55 €
250ml
* 6.24 €
100ml
* 8.7 €
100ml
* 7.8 €
250ml
* 5.27 €
1000ml
* 15.25 €
250ml
* 8.63 €
750ml
* 23.3 €
200ml
* 11.12 €
200ml
* 10.12 €
8/43
60ml
* 4.82 €
0/34
* 4.4 €
5/37
* 5.03 €
5/4
* 4.9 €
5/56
* 4.87 €
195ml
* 11.71 €
200ml
* 5.06 €
400g
0 €
16.28 €
1000ml
0 €
15.74 €
200ml
* 5.22 €
250ml
* 7.52 €
1000ml
* 14.27 €
5/07
* 4.8 €
6/07
* 4.74 €
7/07
* 4.74 €
8/07
* 4.8 €
200ml
* 10.18 €
250ml
* 5.82 €