logo
0
 
0/00
* 5 €
0/28
* 5.23 €
0/33
* 5.51 €
0/45
* 5.2 €
0/65
* 5.17 €
0/66
* 4.84 €
0/88
* 5.53 €
10/1
* 4.34 €
10/16
* 5.17 €
10/65
* 5.42 €
10/8
* 5.45 €
10/96
* 5.17 €
12/0
* 4.28 €
12/1
* 4.22 €
12/16
* 5.17 €
12/61
* 5.14 €
12/7
* 5.33 €
12/81
* 5.17 €
12/89
* 5.22 €
12/96 Special Blond Cendre Violet
* 5.22 €
2/0
* 4.36 €
2/8
* 4.48 €
3/5
* 5.59 €
3/6 Dark Brunette Violet
* 5.46 €
4/07
* 5.17 €
4/4 Medium Brunette Copper
* 5.17 €
4/65
* 5.02 €
4/71
* 5.33 €
4/75 Medium Brunette Brown Red
* 5.63 €
5/07 Light Brunette Natural Brown
* 4.28 €
5/1 Light Brunette Ash
* 5.59 €
5/37 Light Brunette Gold Brown
* 5.12 €
5/46 Light Brunette Copper Violet
* 5.42 €
5/5
* 5.33 €
5/6 Light Brunette Violet
* 5.17 €
5/65
* 5.42 €
5/7 Light Brunette Brown
* 5.18 €
5/71
* 5.17 €
5/74
* 3.96 €
5/75
* 5.33 €
5/77
* 5.42 €
6/
* 5.17 €
6/1
* 5.09 €
6/3
* 5.17 €
6/4
* 4.84 €
6/41
* 5.11 €
6/43 Dark Blond Copper Gold
* 5.21 €
6/45
* 5.17 €
6/46
* 5.17 €
6/5 Dark Blond Red
* 4.72 €
6/56
* 4.34 €
6/7
* 5.63 €
6/71 Dark Blond Brown Ash
* 5.2 €
6/73
* 5.23 €
6/75
* 5.17 €
6/77 Dark Blond Intense Brown
* 4.61 €
6/81
* 4.73 €
7/
* 4.64 €
7/0
* 5.51 €
7/1
* 5.57 €
7/17
* 4.15 €
7/3
* 4.87 €
7/37
* 5.12 €
7/4
* 4.93 €
7/41
* 4.84 €
7/43 Medium Gold Copper Gold
* 5.17 €
7/44 Medium Blond Intense Copper
* 5.57 €
7/71 Medium Blond Brown Ash
* 4.51 €
7/73
* 5.17 €
7/74
* 5.42 €
7/75 Medium Blond Brown Red
* 5.17 €
7/77
* 5.4 €
7/89
* 5.17 €
8/0
* 5.17 €
8/07
* 4.21 €
8/1
* 5.42 €
8/3
* 5.4 €
8/34 Light Blond Gold Copper
* 5.72 €
8/41
* 5.18 €
8/43 Light Blond Copper Gold
* 5.4 €
8/44
* 5.18 €
8/45
* 4.02 €
8/7
* 4.61 €
8/71 Light Blond Brown Ash
* 4.51 €
8/73 Light Blond Brown Gold
* 5.02 €
8/81
* 5.17 €
9/0 Very Light Blond
* 4.61 €
9/1
* 5.17 €
9/17
* 4.37 €
9/3 Very Light Blond Gold
* 5.35 €
9/36
* 5.42 €
9/65
* 5.17 €
9/7
* 4.19 €
9/79
* 5.38 €
9/96 Very Light Blond Cendre Violet
* 5.54 €
54ml
* 12.02 €
500ml
* 8.41 €
12%
* 7.16 €
3%
* 7.18 €
6%
* 8 €
9%
* 7.99 €
200ml
* 5.36 €
250ml
* 8.53 €
250ml
* 6.38 €
200ml
* 8.4 €
180ml
* 6.7 €
200ml
* 11.6 €
250ml
* 7.81 €
100ml
* 11.11 €
250ml
* 6.18 €
200ml
* 10.31 €
0/34
* 4.74 €
5/37
* 5.06 €
5/4
* 5.02 €
5/56
* 5 €
7/45
* 4.62 €
5/07
* 4.93 €
7/07
* 4.87 €
8/07
* 4.93 €
250ml
* 5.83 €
75ml
* 7.2 €
250ml
* 6.14 €
250ml
* 8.76 €
75ml
* 6.9 €
750ml
* 23.02 €
200ml
* 11.52 €
LightPlex 2
0 €
750ml
0 €
77.5 €
200ml
* 16.01 €
195ml
* 11.35 €
1000ml
* 9.32 €
My! Magenta
* 7.14 €
1000ml
* 15.62 €
200ml
* 10.15 €
1000ml
* 10.06 €
250ml
* 6.13 €